Polityka prywatności

Przetwarzanie danych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego 4ektech.com (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”).
 2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma 4ekTech Adam Fortuna z siedzibą w Kluczborku, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP 7511373674, REGON 161482480, adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe zbierane przez 4ektech.com za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

 

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w Sklepie Internetowym.
 2. Pola, które są obowiązkowe do wypełnienia specjalnie zostały oznaczone w taki sposób, ponieważ zawarte w nich dane są Administratorowi niezbędne do założenia konta, wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której Klient kontaktuje się ze Sklepem internetowym. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia, założyć konta klienta ani skontaktować się ze Sklepem internetowym. Z przekazanych przez Klienta danych Administrator korzysta w celu wykonania umowy i odpowiedzi na zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta na stronie, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresu przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte.
 3. Klientowi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie; w tym celu prosimy o przesłanie żądania na adres [email protected], w tytule wiadomości wpisując „Usunięcie danych z bazy 4ektech.com”. Dział Obsługi Klienta jest zobowiązany ustosunkować się w ciągu 2 dni roboczych do oświadczenia przesłanego przez Klienta.
 4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje adres e-mail.
 5. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
      a. adres e-mail;
      b. dane adresowe:
               - kod pocztowy i miejscowość;
               - kraj (państwo);
               - ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
      c. imię i nazwisko;
      d. numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
      a. firmę Przedsiębiorcy;
      b. numer NIP.
 7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą zostać pobrane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach:

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

Podstawa prawna

rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem;

Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży;

Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną;

Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

badania satysfakcji Klientów;

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu SFD S.A., polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

gromadzenia danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynności, podejmowanych w Sklepie Internetowym;

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Komu przekazujemy dane

 1. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych Klienta w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dane osobowe klienta nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.
 2. Niektórzy z naszych partnerów mogą czasowo transferować dane Klienta na tereny krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane są przetwarzane jednakże wyłącznie na terenie państw, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO


Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics (Dane Eksploatacyjne).

 

Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
 2. Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika urządzenia, jednak w określonych przypadkach – gdy zostaną powiązane z innymi danymi użytkownika które jednoznacznie identyfikują go jako osobę – mogą uzyskać status danych osobowych. Sklep internetowy nie dysponuje środkami ani danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnej osoby na podstawie plików cookies wykorzystywanych w ramach ww. narzędzi, jednak po przekazaniu ich do podmiotów oferujących te narzędzia mogą one zostać połączone z innymi danymi znajdującymi się u dostawców tych narzędzi, uzyskując w wyniku tego charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych będą w takich wypadkach dostawcy poszczególnych narzędzi.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. obsługi procesu rejestracji oraz logowania Klienta do konta;
  2. zapamiętywania Klienta jako zalogowanego użytkownika Sklepu Internetowego i pokazywania, że jest zalogowany;
  3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  4. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  5. realizacji procesu składania Zamówienia;
  6. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy, w celu ulepszania działania stron internetowych.
 4. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia, zalogowanie lub założenie konta Klienta).
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. w przeglądarce Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  3. w przęglądarce Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. w przeglądarce Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. w przeglądarce Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych osobowych, klientowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z IODO – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 

Bezpieczeństwo

 1. Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta i wynikające z tego skutki.

 

Wyłączenie odpowiedzialności i wprowadzanie zmian

 1. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,

1.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1..Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Biuro obsługi Klienta 696 819 994
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl